diem diem

Collagen tripeptide là gì? Tại sao được dùng trong sản xuất Bishin

Collagen peptide là dạng Collagen thủy phân, là một loại protein sợi có mặt trong lớp mô ngoại tế bào của các tế bào sống. Sau lúc thủy phân, collagen peptide sẽ mất khả năng tạo gel và hòa tan trong nước lạnh Collagen Tripeptide Là Collagen thủy phân hoàn toàn, có cấu trúc chủ …

Collagen tripeptide là gì? Tại sao được dùng trong sản xuất Bishin Đọc thêm »

Vitamin B6 là gì?

Vitamin B6 là một loại vitamin hòa tan trong nước và là một phần của nhóm vitamin B. Pyridoxal phosphat (PLP) là dạng hoạt động và là tác nhân kép trong một số phản ứng chuyển hóa amino acid. PLP cũng cần thiết cho phản ứng lên men tạo glucose từ glycogen. Công dụng của …

Vitamin B6 là gì? Đọc thêm »

Vitamin E là chất gì?

Vitamin E là tên gọi chung để chỉ hai lớp các phân tử (bao gồm các tocopherol và các tocotrienol) có tính hoạt động vitamin E trong dinh dưỡng. Vitamin E không phải là tên gọi cho một chất hóa học cụ thể, mà chính xác hơn là cho bất kỳ chất nào có trong …

Vitamin E là chất gì? Đọc thêm »

Shopping Cart
icons8-exercise-96 chat-active-icon