Ceramide à gì - chothuoctay

Ceramide là gì?

Ceramide là gì? Ceramide là một loại axit béo được gọi là lipid. Thành phần này có thể tìm thấy tự nhiên trong các tế bào da và là 1 trong 3 loại lipid tham gia cấu tạo lớp màng trên bề mặt làn da. Ceramide chiếm 40-50% lipid ở lớp ngoài cùng của làn …

Ceramide là gì? Đọc thêm »