Proteoglycan là chất gì

Proteoglycan trong Bishin

Proteoglycan là chất gì, Proteoglycan là protein được glycosyl hóa nặng. Đơn vị proteoglycan cơ bản bao gồm một “protein cốt lõi” liên kết với một hoặc nhiều chuỗi glycosaminoglycan (GAG) bằng liên kết cộng hóa trị. Điểm gắn kết là một chất serine (Ser) dư lượng mà glycosaminoglycan được kết hợp thông qua một cầu tetrasaccharide (ví dụ: chondroitin …

Proteoglycan trong Bishin Đọc thêm »